Resurser
- Hem
- Forum
- Sök i forum
- Ordlista
- Finn hantverkare
- Nyheter
- Om hustips
- Om cookies

Läsvärt
- Guider
- Sök i guider
- Webfrågan
- Länkar

Annonser
- Fyndmarknad
- Bilmarknad

Medlemmar
- Registrera dig
- Logga in

 


El avtal

El avtalDet kan vara ganska krångligt att förstå vilka olika kostnader det är som man betalar för sin el.

För att få el till ditt boende krävs två elavtal.
Ett med elnätföretaget som äger elnätet där du bor och ett med elhandelsföretaget som du har avtal med för den el du förbrukar. Om företagen inte ingår i samma koncern innebär det att du får två olika fakturor.Vad består elräkningen av?

Elnätsavgifter
Avgifter för drift och underhåll av elledningar fram till dig. Till ditt elnätsföretag betalar du dels en fast årsavgift för abonnemanget, samt en rörlig avgift för elöverföringen per förbrukad kWh. Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek.Avgifter till elhandelsföretaget
Elhandelsföretaget tar betalt för den el du förbrukar. Kostnaderna till elhandelsföretaget är enligt följande.


- Elpriset för den el som du förbrukar. Man kan välja olika typer av avtalsformer på sin el, se mer information om våra avtalsformer här. Elpriset redovisas i öre/kWh.

- Fast årsavgift

- Elcertifikatavgift, som är en lagstadgad avgift som ska finansiera ny elproduktion från förnyelsebara energikällor. Denna avgift kan variera från elhandelsföretag till elhandelsföretag. Elcertifikatavgiften ingår från och med den 1 januari 2007 i elpriset, då kravet på särredovisning slopades i lagen om elcertifikat. En överrenskommels mellan Svensk Energi och Konsumentverket för att underlätta och förenkla för slutkonsumenten. Läs mer om Elcertifikatavgift här.

- Energiskatt, som är en avgift som går till staten och justeras en gång per år. Energiskatten varierar beroende på var du bor i Sverige. Här hittar du mer information om Energiskatt.

- Moms med 25% på alla delposter.

Om du har ett rörligt avtal på elpriset så följer det priserna på Nordpool spotpriser plus eventuella påslag. Nordpool finner du här.

Resurser för el och elavtal


Nedan har jag samlat lite länkar till olika företag som erbjuder leveranser av el.

19 GIF-BannerElverket.se

Hustips.se kan ej hållas ansvarig, på något sätt, för fel eller förlust som uppstår i samband med www.Hustips.se.nu, varken direkt eller indirekt.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktigheter i text, för vilseledande information, felaktig information och eller fel i databaser.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktig användande eller missbruk av funktioner och tjänster på Hustips.se, varken från besökare eller medlemmar, oavsett händelsens form eller typ av missbruk. 

Logga in på Hustips
Användarnamn
Lösenord
Glömt ditt lösenord?
Inte medlem => Bli medlem

Sök i guiderna

Bopunkten.se
Webfråga
När målade du om huset senast?

>10 år sedan
5-10 år sedan
2-5 år sedan
<2 år sedan
Vet ej© Hustips 2007