Resurser
- Hem
- Forum
- Sök i forum
- Ordlista
- Finn hantverkare
- Nyheter
- Om hustips
- Om cookies

Läsvärt
- Guider
- Sök i guider
- Webfrågan
- Länkar

Annonser
- Fyndmarknad
- Bilmarknad

Medlemmar
- Registrera dig
- Logga in

 


Målning av träfasader

Målning av träfasader

Trä har använts som konstruktionsmaterial i alla tider, speciellt i de skandinaviska länderna med sina stora skogstillgångar. I Sverige används så gott som enbart gran och furu till fasader och snickerier. Gran är att föredra eftersom splintveden i furun är porösare och har lättare att ta åt sig fukt. Trä är dock generellt ett utmärkt material utomhus. Oftast målas trä för att skydda det mot vatten och nedbrytning och för att få en estetiskt tilltalande yta.


Håll virket torrt

En viktig förutsättning för att få en bra målning är att träunderlaget är i bra kondition. Normalt är fuktkvoten i träet det mest avgörande för om skador på träet ska uppstå eller inte. Det gäller att förhindra att träet under lång tid har hög fuktkvot. Vidare ska:

• virket vara fritt från svampangrepp, till exempel blånad
• fasadkonstruktionen vara fackmässigt utförd


Förarbete

Målningsbehandlingen har till uppgift att ge en estetiskt tilltalande yta med önskad kulör och skydda träet mot regn och nedbrytning.
Vid all målning lönar det sig att göra ett noggrant förarbete:

• Nytt trä ska vara fritt från smuts och svampbeväxning.

• Vid ommålning, börja med att tvätta fasaden. Tag sedan bort lös färg. Ju noggrannare desto bättre resultat.

• Trä som utsätts för väder och vind, grånar och blir poröst. Det är ett dåligt underlag för färg. För bästa resultat ska grånaden slipas bort.

• Träet skall vid målningstillfället vara väl uttorkat. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument. Den ska vara högst 18%. Vid tveksamhet, kontakta fackman.

• Vid målning av fabriksgrundat virke, rådgör med husleverantören, färgleverantören eller virkesleverantören om lämplig behandling.


Förbehandling

En penetrerande grundolja bör strykas över hela den yta som är tänkt att målas, men i synnerhet är det viktigt att grundolja påföres omsorgsfullt på ändträ skarvar och spikställen samt på utsatta ytor som vindskivor, vattbrädor, fönsterkarmar etc.. Den penetrerande grundoljan är djupverkande, minskar fuktupptagningen och därmed risken för svampangrepp.


Grundmålning

Efter förbehandlingen följer grundmålningen. Den skall utföras på alla ytor som ska målas och har till uppgift att ge god vidhäftning till underlaget, ge god vidhäftning för färdigmålningsfärgen (täckfärgen) och ytterligare minska fuktupptagningen.


Färdigmålning

Val av färg för färdigmålning görs efter de estetiska och andra egenskaper man värderar högst av den målade ytan.

Källa: Sveff (Sveriges Färgfabrikanters Förening)

Läs mer i faktablad från Sveff

Resurser Målning utomhus

Folksam håller på att testa färger för att se hur de påverkas av mögelpåväxt. Testet börjad 2005.
Ni kan läsa om hur det går på åderas hemsida.
http://www.folksam.se/testergodarad/hemmet/fargtest

Uppföljning av testet kom våren 2008 och kan läsas här:
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.37376!/folksams%20test_m%C3%B6gelskadade_tr%C3%A4fasader.pdf

Hustips.se kan ej hållas ansvarig, på något sätt, för fel eller förlust som uppstår i samband med www.Hustips.se.nu, varken direkt eller indirekt.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktigheter i text, för vilseledande information, felaktig information och eller fel i databaser.
Hustips.se ansvarar ej och kan inte hållas ansvarig för felaktig användande eller missbruk av funktioner och tjänster på Hustips.se, varken från besökare eller medlemmar, oavsett händelsens form eller typ av missbruk. 

Logga in på Hustips
Användarnamn
Lösenord
Glömt ditt lösenord?
Inte medlem => Bli medlem

Sök i guiderna

Bopunkten.se
Webfråga
När målade du om huset senast?

>10 år sedan
5-10 år sedan
2-5 år sedan
<2 år sedan
Vet ej© Hustips 2007