Resurser
- Hem
- Forum
- Sök i forum
- Ordlista
- Finn hantverkare
- Nyheter
- Om hustips
- Om cookies

Läsvärt
- Guider
- Sök i guider
- Webfrågan
- Länkar

Annonser
- Fyndmarknad
- Bilmarknad

Medlemmar
- Registrera dig
- Logga in

 


Hustips ordlista
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö3G Senast uppdaterad 2007-09-01
3G står för ”den tredje generationens mobiltelefoni”. Kallas ibland även UMTS som är en förkortning av ”Universal Mobile Telephone System”.
Många mobiltelefoner som säljs idag går att använda i detta nätet.
Dock kan en telefon vara låst till att enbart fungera i en viss operatörs nät.

Internetanslutning via 3G.
I större delen av Sveriges befolkade områden kan du surfa
med 3G-hastighet. För detta behövs ett särskilt 3G modem till datorn.
3g står för ”tredje generationens mobil­telefoni” och är efterträdaren till dagens mobilsystem gsm. Den stora skillnaden handlar om hur mycket information nät­verket klarar av att överföra. Gsm är gjort för röstkommunikation, vilket kräver ganska lite information.
3g är däremot även skapat för videotelefoni, och då ställs betydligt högre krav. Det betyder även att 3G är perfekt för att surfa på internet, för på samma sätt som nätet klarar av ljud och video hanterar det förstås även text och bild.


ADSL Senast uppdaterad 2007-08-26
ADSL= (Asymmetric Digital Subscriber Loop). ADSL är en snabbare modemförbindelse över dom vanliga telefontrådarna.
Detta räknas som en form av Bredband.


Amortering Senast uppdaterad 2007-08-24
Amortering avser återbetalningen av ditt lån. Det innefattar inte räntan.
Det finns tre olika typer av Amortering; annuitetslån, rak Amortering samt serielån.

Ett Annuitetslån betalas med samma belopp (annuitet) vid varje betalningstillfälle under hela den tid som lånet löper (löptid). I beloppet ingår både ränta och Amortering. I början av lånets löptid betalar man därför en större del ränta och en mindre del Amortering. I slutet av löptiden blir det tvärtom.

Vid rak Amortering återbetalas ditt lån med lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. På detta tillkommer räntan på den aktuella skulden. Varefter lånet återbetalas minskar alltså räntekostnaden, och därmed även det totala beloppet vid varje betalningstillfälle.

Ett serielån innebär att amorteringens storlek successivt ökar under lånets löptid.Annuitetslån Senast uppdaterad 2007-08-24
Ett Annuitetslån betalas med samma belopp (annuitet) vid varje betalningstillfälle under hela den tid som lånet löper (löptid). I beloppet ingår både ränta och Amortering. I början av lånets löptid betalar man därför en större del ränta och en mindre del Amortering. I slutet av löptiden blir det tvärtom.Belåningsgrad Senast uppdaterad 2007-08-24
Belåningsgraden anger hur mycket det är möjligt att låna med bostaden som säkerhet, ofta uttryckt i procent av bostadens marknadsvärde (ofta detsamma som köpeskillingen).
Normalt utgör belåningsgraden mellan 50 och 85 procent av marknadsvärdet, även om undantag görs, framför allt i högkonjunktur. Vissa kreditgivare har lägre Belåningsgrad för bostadsrätter och fritidshus än för villor.
Att vissa kreditgivare har lägre Belåningsgrad (ibland kombinerat med högre räntor) för bostadsrätter sammanhänger bl a med att det saknas en central inskrivningsmyndighet för bostadsrätter, där ägare, befintliga lån etc tydligt framgår. Därmed bedöms utlåning till bostadsrätter att utgöra en högre risk.


Biobränsle Senast uppdaterad 2007-09-02
Bränsle som är organiskt och förnybart, tex. ved, spannmål eller pellets.


Boarea Senast uppdaterad 2007-08-24
Detta är den storlek som man räknar att bostaden har. Detta uppges t ex vid fastighetstaxering, bygglov, hyresavtal, köp och försäljning av bostäder.
Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför ska man dela upp arean i Boarea och biarea.
Mätreglerna i denna standard har i princip gällt sedan 1989 och finns beskrivna i svensk standard SS 02 10 53.Bolån Senast uppdaterad 2007-09-14
Bolånet består av ett Bottenlån.
Det är den delen av bolånet som banken anser vara säkert och därav är räntan lite lägre samt återbetalningstiden är längre än vid topplånet.

Behöver man låna pengar till mer än så ansöker man om ett topplån.
Topplån är ett lån som läggs ovanpå bottenlånet och är den del av lånet som inte ryms inom belåningsgraden.


Bostadsinstitut Senast uppdaterad 2007-08-24
Bostadsinstitut (även kallat hypoteksinstitut) är en kreditgivare som är specialiserat på finansiering av bostäder. De kanske mest kända av dessa är Spintab och Stadshypotek. De flesta banker placerar sina Bottenlån i ett Bostadsinstitut.Bottenlån Senast uppdaterad 2007-08-24
Bottenlån, eller Hypotekslån som det också kallas, är ett lån där du pantsätter själva bostaden som säkerhet för lånet. Detta sker med ett s k Pantbrev.

Bottenlånet är den under delen av lånet. Det är den delen av bolånet som banken anser vara säkert och därav är räntan lite lägre samt återbetalningstiden är längre än vid topplånet.
Bottenlånet av bolånet brukar ligga på 80-85 % av hela lånebeloppet.


Navigeringslist
Första sidan Nästa sida >> Sista sidan
Sida 1 av 4


Hustips är inte ansvarig för eventuella felaktigheter i innehållet i lexikonet och förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera texter vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt.
Olämpligt innehåll kan t.ex. vara pornografiska införanden, annonser med rasistiska eller liknande inslag av stötande karaktär.
Annonser vars innehåll är olagligt på något sätt kommer också att raderas.
Hustips tar inte ansvar för information som framförs i lexikonet, och kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter och följder därav.
 

Logga in på Hustips
Användarnamn
Lösenord
Glömt ditt lösenord?
Inte medlem => Bli medlem

Sök i guiderna

Klicka här för att komma till Autosale.nu eller gör en sökning direkt ur databasen nedan!
 
 
  

Webfråga
När målade du om huset senast?

>10 år sedan
5-10 år sedan
2-5 år sedan
<2 år sedan
Vet ej© Hustips 2007